Liceum

klasa I A
Biologia
Biznes i zarządzanie
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia, historia (rozszerzona)
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz), wychowanie fizyczne (dz 2)

klasa I B
Biologia
Biznes i zarządzanie
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (ch 2),  wychowanie fizyczne (dz)

klasa I C
Biologia
Biznes i zarządzanie
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa I D
Biologia
Biznes i zarządzanie
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski
Język hiszpański
Język polski
Matematyka
Muzyka
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa I E
Biologia podstawowa, biologia rozszerzona
Biznes i zarządzanie
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Fizyka
Geografia (rozszerzona), geografia (podstawowa)
Geografia Hiszpanii
Historia (rozszerzona), historia (podstawowa)
Historia Hiszpanii
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański
Język polski
Literatura hiszpańska
Matematyka
Plastyka
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa I F
Biologia
Biznes i zarządzanie
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Plastyka
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa I G
Biologia
Biznes i zarządzanie
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański
Język polski
Matematyka
Muzyka
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa I H
Biologia podstawowa, biologia rozszerzona
Biznes i zarządzanie
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Fizyka
Geografia (rozszerzona), geografia (podstawowa)
Geografia Hiszpanii
Historia (rozszerzona), historia (podstawowa)
Historia Hiszpanii
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański
Język polski
Literatura hiszpańska
Matematyka
Plastyka
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa I i
Biologia
Biznes i zarządzanie
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
Historia i teraźniejszość
Informatyka (gr. 1), informatyka (gr. 2)
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Plastyka
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa II A
Biologia
Chemia
Elementy filozofii
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia (gr. 1), historia (podstawowa)
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język niemiecki
Język polski
Kino o świecie współczesnym
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz), wychowanie fizyczne (dz 2)

klasa II B
Biologia
Chemia
Fizyka, Fizyka (gr. 1)
Geografia (gr. 1), geografia (gr. 2)
Historia
Historia i teraźniejszość
Informatyka (gr. 2), informatyka (gr. 1)
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa II C
Biologia
Chemia
Fizyka
Fizyka w biologii i medycynie
Geografia
Historia
Historia i teraźniejszość
Informatyka (gr. 1), informatyka (gr. 2)
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa II D
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański
Język polski
Krajoznawstwo
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa II E
Biologia (rozszerzona), biologia (podstawowa)
Chemia
Etyka
Fizyka
Geografia (rozszerzona), geografia (podstawowa)
Geografia Hiszpanii
Historia (rozszerzona), historia (podstawowa)
Historia Hiszpanii
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski
Język hiszpański
Język polski
Literatura hiszpańska
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa II H
Biologia, biologia (podstawowa)
Chemia
Fizyka
Geografia (rozszerzona), geografia (podstawowa)
Geografia Hiszpanii
Historia (rozszerzona), historia (podstawowa)
Historia Hiszpanii
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański
Język polski
Literatura hiszpańska
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa III A
Biologia
Chemia
Elementy filozofii
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia (gr. 1), historia (podstawowa)
Informatyka
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski
Kino o świecie współczesnym
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Warsztaty pisania
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (ch 2)wychowanie fizyczne (dz)

klasa III B
Biologia
Chemia
Fizyka (gr. 1), Fizyka (gr. 2)
Geografia (gr. 1)geografia (gr. 2 )
Historia
Informatyka (gr. 2), informatyka (gr. 1)
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa III C
Biologia
Chemia
Fizyka
Fizyka w biologii i medycynie
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa III D
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański
Język polski
Krajoznawstwo
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (ch 2)wychowanie fizyczne (dz), wychowanie fizyczne (dz 2)

klasa III E
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia (podstawowa), geografia (rozszerzona)
Geografia Hiszpanii
Historia (rozszerzona), historia (podstawowa)
Historia Hiszpanii
Informatyka
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański, język hiszpański (dwujęzyczny)
Język polski
Krajoznawstwo
Literatura hiszpańska
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa III H
Biologia podstawowa, biologia (rozszerzona)
Chemia
Fizyka
Geografia (podstawowa), geografia (rozszerzona)
Geografia Hiszpanii
Historia (rozszerzona), historia (podstawowa)
Historia Hiszpanii
Informatyka
Język angielski
Język hiszpański
Język polski
Literatura hiszpańska
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa IV A
Historia (rozszerzona), historia (gr. 2)
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa IV B
Fizyka
Geografia (gr. 2)
Historia
Informatyka (gr. 1)
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa IV C
Biologia
Chemia
Historia
Język angielski
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa IV D
Geografia
Historia
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański
Język polski
Matematyka
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa IV F
Biologia
Geografia
Geografia Hiszpanii
Historia (podstawowa), historia (rozszerzona)
Historia Hiszpanii
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański
Język polski
Literatura hiszpańska
Matematyka
Religia
Wiedza o społeczeństwie (rozszerzona)
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa IV H
Biologia
Geografia
Geografia Hiszpanii
Historia
Historia Hiszpanii
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański
Język polski
Literatura hiszpańska
Matematyka
Religia
Wiedza o społeczeństwie (rozszerzona)
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

Szkoła podstawowa

klasa 1a
Edukacja wczesnoszkolna
Religia

klasa 1b
Edukacja wczesnoszkolna
Religia

klasa 2a
Edukacja wczesnoszkolna
Religia

klasa 2b
Edukacja wczesnoszkolna
Religia

klasa 3a
Edukacja wczesnoszkolna
Religia

klasa 3b
Edukacja wczesnoszkolna
Religia

klasa 4a
Etyka
Historia
Informatyka
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Przyroda
Religia
Technika
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa 5a
Biologia
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Religia
Technika
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa 5b
Biologia
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Religia
Technika
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa 6a
Biologia
Etyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Religia
Technika
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa 6b
Biologia
Etyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Religia
Technika
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)

klasa 7a
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski (gr. 1), język angielski (gr. 2)
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Religia
Wychowanie fizyczne (ch), wychowanie fizyczne (dz)